Prawo do odstąpienia od umowy

Klient ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny,  w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zamówienia. 

Od Umowy można  odstąpić, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: kontakt@loose.pl lub dołączając do przesyłki zwrotnej informację o odstąpieniu od umowy. 

WAŻNE! Aby przyspieszyć zwrot płatności, prosimy wysłać wiadomość z numerem konta bankowego na adres: kontakt@loose.pl

Zwracaną rzecz należy odesłać wraz z paragonem na adres: Loose Anetta Czajkowska, ul. Żonkilowa 31, 04-775 Warszawa, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówienia. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Dokonane płatności, zgodnie z Regulaminem, zostaną zwrócone Klientowi nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności może być wstrzymany do czasu otrzymania towaru przez Sprzedającego.

 

W przypadku odstąpienia od umowy konsument ponosi bezpośrednie koszty wysyłki towaru do sprzedawcy.